Giỏ hàng

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu tài khoản?

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản:

Bước 2: Chọn “ Thay Đổi Mật Khẩu” ở mục “ Thông Tin Tài Khoản “:

Bước 3: Nhập mật khẩu mới và chọn “ Cập Nhật “ hoàn tất thay đổi mật khẩu.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Linkedin Top

Liên hệ với bác sỹ tại đây.